Magagamit ang serbisyo sa inumin sa sahig ng casino 24 na oras sa isang araw.