Ang mga indibidwal ay dapat na 21 o mas matanda upang magreserba ng isang silid at manatili sa hotel.