Lahat ng mga panauhin ay dapat na 21 taong gulang o mas matanda upang makapaglaro sa sahig ng casino.