Hindi pinapayagan ang mga alagang hayop na manatili sa hotel. Maaaring magdala ang mga bisita ng mga hayop sa paglilingkod na ibinigay na sumunod sila sa Mga Alituntunin ng ADA.