Ang mga indibidwal ay dapat magtaglay at magpakita ng wasto, naisyu ng gobyerno na pagkakakilanlan upang makadalo sa lahat ng palabas.