Upang makolekta ang isang dyekpot, dapat magpakita ang mga bisita ng wastong, naisyu ng photo id ng gobyerno.