Kung mayroong isang error sa anumang impormasyon na nauugnay sa iyong Win / Loss Statement o kung kinakailangan ng karagdagang tulong, mangyaring bisitahin ang Rewards Center nang direkta o tumawag sa (707) .588.7100 para sa tulong.