Host ng Casino
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
 
Mga Wika: Cantonese, Mandarin Chinese