Host ng Casino
jay.trieu@gratonresortcasino.com
 
Mga Wika: Cantonese, Mandarin Chinese