Host ng Casino
sophia.huang@gratonresortcasino.com
 
Mga Wika: Cantonese, Mandarin Chinese