Bus service provided by Nor Cal Charter

Giá vé: $10

Call 415-518-7383

Chạy hàng ngày

  • 8:00 sáng - Đón tại: Lucky's ở Marina Village, Alameda
    8:15AM – Pick up at 928 Franklin St. in front of Bank of America corner of 9th St., Oakland
    8:30 sáng - Đón tại: Trên Đường 14 phía trước Frank H. Ogawa Plaza, Đường Clay, Oakland
    9:00 AM - Đón tại: Ga Bart trên ngã tư Đường 16 của Đại lộ Macdonald trong khu vực xếp hàng ở ga cuối, Richmond
    2:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino