Bus service provided by Nor Cal Charter

Giá vé: $10

Call 415-518-7383

Chạy hàng ngày

 • 8:00 sáng - Đón tại: Lucky's ở Marina Village, Alameda
  8:15 sáng - Đón tại: 928 Franklin St. ở phía trước Bank of America, góc 9 St., Oakland
  8:30 sáng - Đón tại: Trên Đường 14 phía trước Frank H. Ogawa Plaza, Đường Clay, Oakland
  9:00 AM - Đón tại: Ga Bart trên ngã tư Đường 16 của Đại lộ Macdonald trong khu vực xếp hàng ở ga cuối, Richmond
  2:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 11:30AM – Pick up at: Lucky’s in Marina Village, Alameda
  11:45AM – Pick up at: 928 Franklin St. in front of Bank of America corner of 9th St., Oakland
  12:00PM – Pick up at: On 14th Street in front of Frank H. Ogawa Plaza, by Clay Street, Oakland
  12:30PM – Pick up at: Bart Station on 16th Street cross of Macdonald Ave. in the terminal loading zone, Richmond
  6:00 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino