Graton Resort & Casino không chịu trách nhiệm về những phương tiện bị bỏ quên tại các địa điểm đón khách. Hành khách phải tuân theo tất cả các biển báo, không phải tất cả các vị trí đều cho phép đậu xe.

Dịch vụ xe buýt do First Class Charters cung cấp.

Giá vé: $15

Gọi 650-678-1917 hoặc 650-477-4934

Chạy hàng ngày

 • 7:20 AM - Đón tại: NewPark Mall by HomeTown Buffet, Newark
  7:45 sáng - Đón tại: Southland Mall Sears Auto tại La Playa & Southland Drive, Hayward
  8:00 sáng - Đón tại: 1200 Fairmont Drive cạnh Bank of America, San Leandro
  3:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 11:45 AM - Đón tại: NewPark Mall by HomeTown Buffet, Newark
  12:10 PM - Đón tại: Southland Mall Sears Auto tại La Playa & Southland Drive, Hayward
  12:25 PM - Đón tại: 1200 Fairmont Drive cạnh Bank of America, San Leandro
  6:45 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng đêm

 • 3:00 chiều - Đón tại: NewPark Mall by HomeTown Buffet, Newark
  3:25 chiều - Đón tại: Southland Mall Sears Auto tại La Playa & Southland Drive, Hayward
  3:40 chiều - Đón tại: 1200 Fairmont Drive cạnh Bank of America, San Leandro
  9:30 tối - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng đêm

 • 6:15 PM - Đón tại: NewPark Mall by HomeTown Buffet, Newark
  6:40 PM - Đón tại: Southland Mall Sears Auto tại La Playa & Southland Drive, Hayward
  6:55 PM - Đón tại: 1200 Fairmont Drive cạnh Bank of America, San Leandro
  12:15 sáng - Khởi hành Graton Resort & Casino