Dịch vụ xe buýt do First Class Charters cung cấp.

Giá vé: $15

Gọi 650-678-1917 hoặc 650-477-4934 để biết thêm thông tin.

Chạy vào Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần

  • 8:00 sáng - Đón tại: 2800 Mission College Boulevard, Santa Clara
    8:30 sáng - Đón tại: 1000 N. Rengstorff Ave. phía sau Costco trên Đường Charleston, Mountain View
    9:00 AM - Đón tại: 401 Concar Drive, San Mateo
    3:45 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino