Chỉ cá nhân đã đặt phòng mới có thể thực hiện quy trình làm thủ tục ban đầu và phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.