Việc đặt phòng có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút “Đặt phòng” màu cam ở góc trên cùng bên phải của trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể gọi đến đường dây đặt chỗ của chúng tôi theo số 888.258.2986 để được hỗ trợ đặt chỗ hoặc thay đổi đặt chỗ của mình.