Cá nhân phải từ 21 tuổi trở lên để đặt phòng và lưu trú tại khách sạn.