Tất cả các khách phải từ 21 tuổi trở lên để chơi trên sàn sòng bạc.