Các cá nhân phải có và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp để tham dự tất cả các buổi biểu diễn.