Nếu có lỗi với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tuyên bố Thắng / Thua của bạn hoặc nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trực tiếp Trung tâm Phần thưởng hoặc gọi (707) .588.7100 để được hỗ trợ.