Mỗi người chơi đặt cược của họ trước khi người chia bài chia ba lá bài cho mỗi người chơi và cho chính họ. Có hai chế độ chơi cho trò chơi: Ante và Play và Pair Plus. Ante và Play yêu cầu một lần đặt cược duy nhất trong Ante Circle. Cược Pair Plus độc lập với ván bài của người chia bài và được chơi bằng cách đặt một cược duy nhất trong vòng tròn Pair Plus. Các bàn Poker ba lá của chúng tôi là một phần của Liên kết lũy tiến 5 trò chơi với giải đặc biệt bắt đầu từ $1,000. Người chơi cũng có thể đặt thêm $1 cho mỗi ván bài để tham gia Tiến lên.