Máy chủ sòng bạc
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại