Máy chủ sòng bạc
giang.pham@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Quan Thoại