Máy chủ sòng bạc
jay.trieu@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại