Máy chủ sòng bạc
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại