Máy chủ sòng bạc
lina.lin@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Nhật, tiếng Teochew, tiếng Hokkien