Máy chủ sòng bạc
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Hàn Quốc