Máy chủ sòng bạc
sophia.huang@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại