लाभ:

  • कम्पासका लागि बिन्दुहरू कमाउनुहोस्
  • मेलमा पुरस्कार प्राप्त गर्नुहोस्
  • सदस्य-पदोन्नतिहरूमा नि: शुल्क प्रविष्टिहरू
  • उपहार पसल छुट
  • विशेष पोइन्ट गुणक दिनहरूको आनन्द लिनुहोस्

प्रवेश स्तर