Bus service provided by Nor Cal Charter

Pamasahe: $10

Call 415-518-7383

Tumatakbo Araw-araw

  • 8:00 AM - Pumili sa: Lucky's sa Marina Village, Alameda
    8:15AM – Pick up at 928 Franklin St. in front of Bank of America corner of 9th St., Oakland
    8:30 AM - Pumili sa: Sa 14th Street sa harap ng Frank H. Ogawa Plaza, sa pamamagitan ng Clay Street, Oakland
    9:00 AM - Pumili sa: Bart Station sa 16th Street cross ng Macdonald Ave. sa terminal loading zone, Richmond
    2:00 PM - Aalis sa Graton Resort & Casino