BAO GỒM TẤT CẢ CÁC LỢI ÍCH LỚP PLATINUM, CỘNG:

  • Chỗ ngồi tiếp theo còn trống tại 630 Park Steakhouse
  • Khả năng đặt trước các trò chơi trên bàn riêng
  • Khả năng đặt trước máy đánh bạc
  • Không mất phí tại ATM hoặc chuyển tiền mặt bằng séc

Bởi Thư mời Chỉ có