HƯỞNG TẤT CẢ CÁC LỢI ÍCH CAO CẤP, CỘNG:

  • Chỗ ngồi ưu tiên trong nhà hàng
  • Truy cập vào đường dây nóng VIP đặc biệt của chúng tôi
  • Ngày nhận quà trước
  • Nhận phòng khách sạn VIP
  • Bãi đậu xe VIP dành riêng
  • Quyền truy cập đường dây ưu tiên tại quầy thu ngân và Trung tâm điểm thưởng

Kiếm 300.000 tín dụng cấp trong sáu tháng