उत्तम बैठक ठाउँ

 

२०,००० वर्ग फुट भन्दा बढीको पुग्दो घटना स्पेसको साथ, Graton रिसोर्ट र क्यासिनोको बैठक कोठा र बॉलरूम तपाईंको अर्को बैठक, सामाजिक घटना, वा भोजको लागि रमाईलो र जीवन्त वातावरण प्रदान गर्दछ। हाम्रो विशेषज्ञहरूको टोलीले सेवाहरूको एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ जसले कुनै पनि कार्यक्रममा शैली र परिष्कार थप्दछ, घटनाको डिजाइन, घटना समन्वय र व्यवस्थापन, अनुकूलन खानपान मेनू, अडियो / दृश्य भाडा, र अधिक सहित।