गेमि information जानकारी अनुरोध फारम

 

Once Gaming Requests are processed, documents must be picked up at the Graton Rewards Center with a valid ID. You will receive a call when your documents are ready for pick up.

यदि तपाईंलाई तपाईंको जानकारी पठाउन आवश्यक छ भने, कृपया पूरा गर्नुहोस् गेमि Ac गतिविधि अनुरोध फारम, which must be notarized and mailed to the address at the bottom of the form.

  पहिलो नाम

  थर

  इ - मेल ठेगाना

  फोन नम्बर

  सडक ठेगाना

  शहर

  राज्य

  जिप कोड

  Graton # पुरस्कार

  सामाजिक सुरक्षा # को अन्तिम 4 अंक

  बर्ष

  फारम प्रकार अनुरोध

  थप टिप्पणी