แบบฟอร์มขอข้อมูลการเล่นเกม

 

Once Gaming Requests are processed, documents must be picked up at the Graton Rewards Center with a valid ID. You will receive a call when your documents are ready for pick up.

หากคุณต้องการให้ส่งข้อมูลของคุณทางไปรษณีย์ โปรดกรอก แบบฟอร์มขอกิจกรรมการเล่นเกม, which must be notarized and mailed to the address at the bottom of the form.

  ชื่อจริง

  นามสกุล

  ที่อยู่อีเมล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ที่อยู่ถนน

  เมือง

  สถานะ

  รหัสไปรษณีย์

  รางวัล Graton #

  4 หลักสุดท้ายของประกันสังคม #

  ปี

  คำขอประเภทแบบฟอร์ม

  ความคิดเห็นเพิ่มเติม