นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Graton Resort and Casino (GRC) นอกเหนือจากข้อมูลที่มอบให้ GRC โดยสมัครใจผ่านแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" เว็บไซต์ GRC จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

หากผู้เยี่ยมชมให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลแก่ GRC ผ่านแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ข้อมูลจะถูกส่งทางอีเมลไปยังสมาชิกทีม GRC ทั้งเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

GRC ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพียงแค่โพสต์การเปลี่ยนแปลง อัปเดต หรือแก้ไขบนเว็บไซต์ GRC การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ ดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ GRC