เล่นภายในขอบเขตของคุณ หากคุณคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการพนัน โทร 1-800-GAMBLER เพื่อขอความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และที่ปรึกษาที่มีความรู้และเอาใจใส่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นความลับ

 

คุณสามารถขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้ที่ สภาแคลิฟอร์เนียว่าด้วยปัญหาการพนัน.