Maglaro sa loob ng iyong mga limitasyon. Kung sa palagay mo ay mayroon kang problema sa pagsusugal tumawag sa 1-800-GAMBLER para sa tulong. Magagamit ang tulong nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo at ang mga nagmamalasakit, may kaalamang tagapayo ay mag-aalok ng kumpidensyal na tulong.

 

Maaari ka ring humingi ng tulong sa online sa Konseho ng California sa Pagsusugal sa Suliranin.