Bukas na bahay

 

INAASAHAN NAMIN NA MAKITA KA!

Kung interesado kang magtrabaho sa industriya ng casino, bisitahin ang aming Open House at simulan ang iyong bagong karera ngayon!

Dealer School

 

Classes are Currently Unavailable

Kung interesado kang magtrabaho sa industriya ng casino, mag-apply sa libreng Dealer School ng Graton at simulan ang iyong bagong karera ngayon!

Paaralang Bartender

 

Classes are Currently Unavailable

Kung interesado kang magtrabaho sa industriya ng casino, mag-apply sa libreng Bartender School ng Graton at simulan ang iyong bagong karera ngayon!