Chính sách bảo mật

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Graton Resort and Casino (GRC). Ngoài thông tin được cung cấp tự nguyện cho GRC thông qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”, trang web GRC không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Nếu khách truy cập cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho GRC qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”, thông tin đó sẽ được gửi qua email đến Thành viên Nhóm GRC. Cả trang web và bất kỳ hệ thống liên quan đến trang web đều không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào này.

GRC bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này, chỉ bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên trang web GRC. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web GRC.