VIP HOST

 

Đội ngũ chuyên gia về Máy chủ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trải nghiệm tốt nhất mà Graton cung cấp.

gặp đội

Armie Rivera

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
armie.rivera@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog

Cesar Esquieres III

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog

Jay Phạm

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
jay.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt

Rhina Henriquez

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
rhina.henriquez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Benjamin gin

VIP Casino Host
địa chỉ email:
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Catherine (Man) Tam

VIP Casino Host
địa chỉ email:
man.tam@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Cindy Chan

VIP Casino Host
địa chỉ email:
cindy.chan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Cambodian

Giang Pham

VIP Casino Host
địa chỉ email:
giang.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng phổ thông

Joyce (Kim Hoa) Tan

VIP Casino Host
địa chỉ email:
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

JT (Jay) Triều 赵智臣

VIP Casino Host
địa chỉ email:
jay.trieu@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Judy Huynh

VIP Casino Host
địa chỉ email:
judy.huynh@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • Tiếng Việt

Lina Lin 林丽娜

VIP Casino Host
địa chỉ email:
lina.lin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • tiếng Nhật
 • Teochew
 • Hokkien

Michael Shin

VIP Casino Host
địa chỉ email:
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Hàn Quốc

Neil Pacheco

VIP Casino Host
địa chỉ email:
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Nestor Barreto

VIP Casino Host
địa chỉ email:
nestor.barreto@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Sophia (Yan) Huang 黄燕萍

VIP Casino Host
địa chỉ email:
sophia.huang@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Ying Vanags 常 颖

VIP Casino Host
địa chỉ email:
ying.vanags@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng phổ thông