VIP HOST

 

Đội ngũ chuyên gia về Máy chủ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trải nghiệm tốt nhất mà Graton cung cấp.

gặp đội

Armie Rivera

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
armie.rivera@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog

Cesar Esquieres III

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog

Jay Phạm

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
jay.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt

Rhina Henriquez

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
rhina.henriquez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Ari (Tho) Nguyen

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
tho.nguyen@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt

Benjamin gin

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Catherine (Man) Tam

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
man.tam@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Cindy Chan

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
cindy.chan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Campuchia

Clarissa Kim

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
clarissa.kim@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Campuchia

Fernando Ramirez

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
fernando.ramirez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Giang Pham

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
giang.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng phổ thông

Joyce (Kim Hoa) Tan

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

JT (Jay) Triều 赵智臣

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
jay.trieu@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Judy Huỳnh

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
judy.huynh@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • Tiếng Việt

Krystal Melara

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
krystal.melara@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Lina Lin 林丽娜

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
lina.lin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • tiếng Nhật
 • Teochew
 • Hokkien

Michael Shin

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Hàn Quốc

Neil Pacheco

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Nestor Barreto

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
Nestor.barreto@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Sophia (Yan) Huang 黄燕萍

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
sophia.huang@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông

Ying Vanags 常 颖

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
ying.vanags@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng phổ thông