VIP HOSTs

 

हाम्रो होस्टहरूको विशेषज्ञ टोली यहाँ छन् तपाईको अनुभवलाई उत्तम बनाउनको लागि Graton ले प्रस्ताव गरेको छ।

टोलीलाई भेट्नुहोस्

आर्मि रिवेरा

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
आर्मि.वाइरा @ gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • तागालोग

Cesar Esquieres III

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • तागालोग

जय फाम

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
jay.pham@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • भियतनामी

राइना हेनरिकेज

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
rhina.henriquez@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश

बेन्जामिन जिन

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ

क्याथरिन (मानिस) ट्याम

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
man.tam@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ

Cindy Chan

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
cindy.chan@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • Cambodian

जियांग फाम

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
giang.pham@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • भियतनामी
 • मन्डारिन चीनियाँ

जोइस (जिंहुआ) ट्यान

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ

JT (जय) Trieu 赵智臣

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
jay.trieu@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ

Judy Huynh

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
judy.huynh@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
 • भियतनामी

लीना लिन 林丽娜

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
lina.lin@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
 • जापानी
 • टेको
 • Hokkien

माइकल शिन

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • कोरियाली

नील पाचेको

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश

Nestor Barreto

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
nestor.barreto@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश

सोफिया (यान) हुआang 黄燕萍

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
sophia.huang@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ

यिंग भनाग्स 常 颖

VIP Casino Host
इ - मेल ठेगाना:
ying.vanags@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • मन्डारिन चीनियाँ