Làm giảm căng thẳng cơ bắp và bắt đầu phục hồi cơ thể bằng cách ngâm mình trong bể sục trong nhà, phun tia, ngâm mình sâu.