Thông cáo báo chí / Graton Resort & Casino và đối tác của Styx để mang lại lợi ích cho xã hội nhân đạo quận Sonoma

Trong buổi hòa nhạc của họ tại Graton Resort & Casino, ban nhạc rock Styx đã bán đấu giá một cây đàn guitar có chữ ký để quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương Humane Society of Sonoma County. Rock to the Rescue được thành lập bởi Styx và REO Speedwagon với sứ mệnh xây dựng các cộng đồng vững mạnh, lành mạnh thông qua sự hỗ trợ của các hoạt động cơ sở trên khắp đất nước. Hiệp hội Nhân đạo sẽ sử dụng số tiền này để tiếp tục sứ mệnh cung cấp nơi trú ẩn cho động vật ở Hạt Sonoma.

Quay lại tất cả các mục báo chí