Thông cáo báo chí / Khu nghỉ dưỡng & Sòng bạc Graton quyên góp hơn 1.000 bữa ăn cho Ngân hàng Thực phẩm Redwood Empire

Đầu tuần này, các giám đốc điều hành của Graton Resort & Casino đã giúp giao hơn 400 con gà tây và giăm bông cho Ngân hàng Thực phẩm Redwood Empire ở Santa Rosa. Khoản quyên góp được thực hiện đúng dịp Lễ Tạ ơn và đánh dấu truyền thống hàng năm của hai tổ chức hợp tác để giúp nuôi sống những cư dân Quận Sonoma, những người có thể không có thức ăn trên bàn của họ.

Quay lại tất cả các mục báo chí