TUESDAY, JULY 30 | 7PM

Earn your entry during the month of June.

MONDAY, AUGUST 26 | 7PM

Earn your entry during the month of July.

10.000 điểm = 1 lần tham dự. 1 mục nhập mỗi người.

Bạn giữ nguyên điểm!

Trúng giải Jackpot lũy tiến và giành được tới $100.000 Tiền mặt!

20 người chiến thắng được đảm bảo. Nếu xảy ra phản ứng dây chuyền, mọi người sẽ thắng $100 Chơi Slot miễn phí!

Trống mở lúc 3 giờ chiều. In bài dự thi của bạn tại bất kỳ Kiosk quảng cáo nào, thả bài dự thi của bạn vào trống và sẵn sàng giành chiến thắng!