WEDNESDAY, MAY 22 | 7PM

Earn your entry during the month of April.

THURSDAY, JUNE 20 | 7PM

Earn your entry during the month of May.

6.000 điểm = 1 lần tham dự. 1 mục nhập mỗi người.

Bạn giữ nguyên điểm!

Trúng giải Jackpot lũy tiến và giành được tới $50.000 Tiền mặt!

20 người chiến thắng được đảm bảo. Nếu phản ứng dây chuyền xảy ra, mọi người đều thắng Chơi slot miễn phí $50!

Trống mở lúc 3 giờ chiều. In bài dự thi của bạn tại bất kỳ Kiosk quảng cáo nào, thả bài dự thi của bạn vào trống và sẵn sàng giành chiến thắng!