8940
Saturday, May 25, 2024 | 7PM
 

Grand Funk Railroad live in The Event at Graton Resort & Casino.

साँझ 6:00 बजे ढोका खुल्छ। आरक्षित सिट मात्र।

Exclusive Bars Available Inside Venue.

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$40, $75 and $85 plus applicable fees