8940
Saturday, May 25, 2024 | 7PM
 

Grand Funk Railroad live in The Event at Graton Resort & Casino.

Cửa Mở lúc 6:00 chiều. Chỉ dành chỗ ngồi.

Exclusive Bars Available Inside Venue.

Vé được bán ngay bây giờ!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$40, $75 and $85 plus applicable fees