मनपर्‍यो: २x पोइन्ट कमाउनुहोस्!
प्रिमियर: 3x अंक कमाउनुहोस्!
प्लेटिनम: xx अंक कमाउनुहोस्!
एलिट: x गुणा अंक कमाउनुहोस्!

कुनै पनि पुरस्कार कियोस्कमा तपाईंको गुणक पुरस्कार सक्रिय गर्नुहोस्। सबै पोइन्ट गुणकहरू २ hours घण्टा भित्र थपिनेछ। प्रत्यक्ष पोकरबाट कमाईएको अंकहरू योग्य छैनन्। पुरस्कृत नियमहरू पुरस्कार केन्द्रमा उपलब्ध छन्।