Ưu tiên: kiếm được gấp đôi điểm!
Premier: kiếm được 3 điểm!
Bạch kim: kiếm được 5 điểm!
Ưu tú: kiếm được 7x điểm!

Kích hoạt phần thưởng cấp số nhân của bạn tại bất kỳ kiosk phần thưởng nào. Tất cả các hệ số điểm sẽ được cộng trong vòng 24 giờ. Điểm kiếm được từ chơi poker trực tiếp không đủ điều kiện. Hoàn thành các quy tắc có sẵn tại Trung tâm Phần thưởng.